Gym i Haiti

Åben kort
Lokal tid:
18:25:13

AtHletic Club Centre Equestre (ACCE)

Port-au-Prince
gymLæs mere

Centre Sportif Dadadou

GCH Catchment area, Port-au-Prince
gymLæs mere

Boullevard Fitness

Port-au-Prince
gymLæs mere

Parc Ste Thérèse De Petion Ville

Petion-Ville, Port-au-Prince
gymLæs mere

Action Jeune Cath

305, Pòtoprens
gymLæs mere

Green Gym

Jeremie 1, Port-au-Prince
gymLæs mere

Stade Sylvio Cator

Rue de l'Enterrement, Port-au-Prince
gymLæs mere

Power Fitness Club

Avenue Jean Paul II, Port-au-Prince
gymLæs mere

Power Fitness

Avenue Jean-Paul II, Port-au-Prince
gymLæs mere

Boulevard Fitness Gym

19, Boulevard du 15 Octobre, Port-au-Prince
gymLæs mere

📑 Alle kategorier i Haiti

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning